Reactie UAI op instellingsbesluit betreffende het onafhankelijke onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

Vandaag heeft de UAI haar mening omtrent het instellingsbesluit verstuurd aan Minister Dekker:

Geachte minister Dekker,

Naar aanleiding van uw schrijven en aankondiging van de samenstelling van de onderzoekscommissie en de
onderzoeksopdracht, het volgende.

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de details van het aangekondigde instellingsbesluit
betreffende het onafhankelijke onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven zich bewust te zijn van de kritische blik van geadopteerden aangezien signalen van misstanden al zo lang bekend zijn en hier vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid al jaren geen luisterend oor gevonden wordt. Het waarborgen van de onafhankelijkheid is zowel toegezegd door Minister S. Dekker tijdens het algemeen overleg van 24 januari 2019, als tijdens het ronde tafel overleg met de belangenorganisaties op 19 februari 2019. Nu de samenstelling van de commissie bekend is gemaakt, hebben wij na research helaas moeten constateren dat twee van de drie commissieleden een rijk verleden hebben met onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aangezien betrokkenheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid juist hetgeen is wat onderzocht dient te worden roept dit de vraag op of de zuiverheid en onafhankelijen onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd kan worden waarbij de uitkomst bevredigend en zuiver tot stand komt.

Lees de volledige brief hier:

UAI – reactie -Samenstelling onderzoekscommissie – Onderzoeksopdracht-1 (1)