Over ons

Stichting United Adoptees International (UAI) is opgericht in 2006 als reactie op een groeiende behoefte om meer aandacht te vragen voor de positie van (volwassen) geadopteerden.

UAI is een belangenorganisatie die opkomt voor landelijk en interlandelijk geadopteerden.

Leidraad in ons werk is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Het is inmiddels alom bekend dat interlandelijke adoptie sinds lang verworden is tot een vraaggestuurde markt. Al sinds de jaren ’50 zijn er aanwijzingen dat er in het adoptiesysteem structurele misstanden plaatsvinden. Deze misstanden zijn nooit grondig onderzocht. Hoog tijd nu dat alle betrokken partijen dit erkennen, de feiten onderzoeken, en hier gevolgen aan verbinden.

Lees hier de positie van UAI, onderschreven door 21 organisaties, zoals verstuurd aan de Tweede Kamer op 4 december 2017: Brief Vaste Kamer Commissie Justitie 2017

Lees ook onze brief van 11 december 2018 als reactie op de aankondiging van Minister Dekker om een commissie aan te stellen om illegale adopties te onderzoeken.
Brief Vaste Kamer Commissie Justitie 2018