Teeven vliegt naar Congo voor adoptiekinderen

Bron: Trouw

Nicole Besselink − 28/11/14, 06:50

Al meer dan een jaar wachten dertig geadopteerde Congolese kinderen op hun vertrek naar Nederland. Omdat er geen schot in de zaak zit, vliegt staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) nog voor de Kerst naar het Centraal-Afrikaanse land voor overleg. Teeven spreekt van een ‘schrijnende situatie’.

Congo heeft vorig jaar september alle internationale adopties opgeschort in afwachting van nieuwe wetgeving. Het land vreest dat kinderen bij aankomst in het adoptieland worden mishandeld of bij andere ouders worden ondergebracht dan is afgesproken. Congo stelt als voorwaarde dat een adoptiekind bij heteroseksuele stellen terechtkomt die minimaal vijf jaar zijn getrouwd.

Op het moment dat Congo besloot geen uitreisvisa meer af te geven voor kinderen, zaten dertien Nederlandse ouderparen al in een vergevorderd stadium van de adoptieprocedure. Een flink deel van de aanvragen was zelfs al helemaal afgerond; de kinderen waren in afwachting van hun reis naar Nederland.

De betrokken ouders zien de situatie als ‘uitzichtloos’, zegt directeur Bertie Treur van Stichting Kind en Toekomst, de enige Nederlandse organisatie die adopties uit Congo regelt. “Ouders zien met lede ogen aan dat kinderen al wel hun naam dragen, maar niet bij hun zijn. Niemand weet wat er nog te verwachten is.”

In stilte hebben de ouders, die niet de publiciteit zoeken, staatssecretaris Teeven om hulp gevraagd. Die begon woensdag tijdens het begrotingsdebat over de kwestie, toen de Kamer hem ernaar vroeg. Het ministerie laat desgevraagd weten dat het op diplomatiek niveau al een tijd bezig is met de zaak. Het heeft de Congolese autoriteiten uitgenodigd om hier onderzoek te doen naar de situatie van Congolese adoptiekinderen, maar een reactie is er nog niet.

Teeven heeft in het verleden wel eens getwijfeld aan de zorgvuldigheid van adoptieprocedures. Om die reden staakte hij in 2012 adopties uit Oeganda.

Hij deed hetzelfde met adopties uit Haïti nadat het eiland werd getroffen door een aardbeving. Teeven zei toen dat corruptie en kinderhandel niet uit te sluiten waren.

Aan die zorgvuldigheid lijkt hij in het geval van Congo niet te twijfelen, gezien zijn inspanningen de dertig Congolese kinderen naar Nederland te halen. Het doel van zijn bezoek komende maand is om uit de huidige impasse te komen. Of de gesprekken er meteen toe zullen leiden dat de kinderen Congo mogen verlaten, betwijfelt het ministerie sterk.

Kritiek op Teevens inzet is er ook. Hij laat zich veel te makkelijk voor het karretje van de adoptielobby spannen, vindt directeur Hilbrand Westra van United Adoptees International, een belangenorganisatie voor geadopteerden. Hij vindt het te gek voor woorden dat Nederland deze kinderen denkt op te kunnen eisen. “Als Congo niet wil, dan wil het niet. Die ouders hebben geen recht op de kinderen.”