Miljoenensubsidie voor adoptiekinderen om familie mee op te sporen

 

Nederlandse geadopteerden krijgen een financiële bijdrage van 1,2 miljoen euro om biologische familie op te sporen. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Justitie aan belangenorganisaties voor geadopteerden, in handen van Nieuwsuur. Zij vragen al jaren om geld om zoektochten uit te kunnen voeren in landen waar de adoptiekinderen vandaan komen.

Eerder dit jaar was al aangekondigd dat er subsidie beschikbaar zou komen. Het bedrag zal verspreid worden over 2020 en 2021, zo blijkt uit de brief. Of de bijdrage op termijn structureel wordt, is vooralsnog onduidelijk. Ondanks herhaalde verzoeken van Nieuwsuur weigert het ministerie van Justitie om uitleg te geven.

De afgelopen jaren zijn vele tientallen geadopteerden op zoek gegaan naar hun familie. Vaak blijken dossiers niet te kloppen, wat dat aanzienlijk moeilijker maakt. We besteedden herhaaldelijk aandacht aan deze zoektochten.

Het FIOM, een organisatie die zich ook bezighoudt met afstammingsvraagstukken, gaat inventariseren wat de belangenorganisaties in specifieke landen van herkomst kunnen doen om te helpen bij het zoeken van biologische familie. Het ministerie van Justitie beslist waar de subsidie naar toe gaat, zo bevestigt FIOM.

Kritisch op rol FIOM

Hoewel de geadopteerden blij zijn met toekenning van subsidie voor zoektochten, zijn ze ook kritisch op de samenwerking met FIOM. “Dit is de Nederlandse tak van International Social Services (ISS), die zelf betrokken zijn bij adopties”, zegt Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International (UAI). In een reactie op de brief van Justitie schrijft UAI dat “van enige informatievoorziening richting FIOM/ISS geen sprake kan zijn”.

Het is dus de vraag in hoeverre de belangengroepen bereid zijn om hun informatie te delen met FIOM en of de subsidieregeling wel uitgevoerd zal kunnen worden.

De belangengroepen UAI, Mijn Roots, Stichting Shapla en Plan Angel vragen het ministerie van Justitie om de rol van het FIOM te heroverwegen. Against Child Trafficking (ACT) noemt de samenwerking met FIOM onacceptabel. “FIOM/ISS is betrokken bij deelname aan het corrupte adoptiesysteem, het kan niet zo zijn dat zij worden aangesteld als coördinator”, reageert Arun Dohle.

Truus Groot van FIOM zegt in een reactie dat FIOM gebruik maakt van het netwerk van ISS. “Sommige organisaties daarin hebben zich inderdaad beziggehouden met adopties, dat klopt. Maar vergeten wordt dat zij er juist ook voor hebben gezorgd dat er meer regelgeving kwam op het gebied van adoptie. Ik begrijp dat kritiek wel, maar ik denk dat we beter kunnen samenwerken.”

Het ministerie van Justitie zegt dat de subsidieregeling zal worden aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, in de aanloop naar een algemeen overleg volgende week.

Kijk hieronder onze YouTube-special over de ernstige misstanden bij adoptie’s en wat de Nederlandse overheid daarvan wist.

Schimmige adopties: wat wist de Nederlandse overheid ervan?