Gezamenlijk plan van belangenorganisaties (Update)

Hierbij een update betreffende:

  • – Voortgang gezamenlijk plan belangenorganisaties
  • – De meeting met het Ministerie J&V – FIOM

Gezamenlijk Plan Belangenorganisaties:

Het gezamenlijk plan belangenorganisaties is zeer goed ontvangen. Bijgevoegd vinden jullie het met 4 nieuwe ondertekenaars ge-update plan. Op dit moment hebben 20 partijen het gezamenlijk plan ondertekend.

UAI-Plan-2019-Minister. S. Dekker-Def(20)

Gesprek Ministerie J&V en FIOM:

Het gesprek met het Ministerie en het FIOM was open, duidelijk en constructief.

UAI heeft de punten van het gezamenlijk plan naar voren gebracht waarbij compensatie en herstel van identiteit van iedere individuele geadopteerde op basis van artikel 8b van het IRVK centraal staat.