Brief aan de Tweede Kamer over financiële ondersteuning en rol FIOM

Naar aanleiding van het aanbod van minister Dekker tijdens het algemeen overleg van 24 januari 2019 om
belangenorganisaties financieel te ondersteunen bij zoektochten naar familie van geadopteerden, is er een gezamenlijk plan ingediend, ondertekend door 20 belangenorganisaties waaronder belangenorganisaties van adoptieouders en afstandmoeders.

In dit plan benoemen wij gezamenlijk de beperkingen van het huidige ondersteuningsaanbod en de rol
van FIOM/ISS. De rol van ISS in interlandelijke adoptie is bepalend voor het gehele systeem. Met
vertegenwoordigers in de landen van herkomst, daarbij is FIOM/ISS de Nederlandse vertegenwoordiger.
In dit plan verzoeken wij, het ministerie van Justitie en Veiligheid, FIOM/ISS niet te betrekken bij de
zoektochten in verband met mogelijke belangenverstrengeling en hun betrokkenheid bij adopties.

Lees hier de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer:

UAI_2019-12-05 – Reactie op brief funding MvJ – Final