AANGENOMEN: Motie klokkenluider Roelie Post & kinderhandel bij adoptie

Update:

Naar aanleiding van de Motie van Pieter Omtzigt, hebben wij de Tweede Kamer opgeroepen te stemmen vóór kinderrechten,

Blog  Tweede Kamer: STEM VOOR KINDERRECHTEN

Ook stuurden we een brief aan de Regering, met copie aan alle parlementaire fracties.

En kijk nou: vandaag unaniem aangenomen door de tweede kamer.

De Nederlandse regering zal bij Commissaris Frans Timmermans er op moeten gaan aandringen om binnen korte termijn met een fatsoenlijke oplossing te komen.

Onderdeel van de motie van Omtzigt is ook het hernieuwd aankaarten van het probleem kinderhandel bij interlandelijke adoptie op Europees niveau.

We zijn in afwachting van de vervolgstappen richting EU van de Nederlandse regering.

#unitedwearestronger

Hier de unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie:

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1471

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 4 september 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de heer Timmermans zich duidelijk uitgelaten heeft over de bescherming van klokkenluiders;

constaterende dat mevrouw Roelie Post een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de premier van Nederland, toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie;

constaterende dat het probleem dat zij aankaartte, kinderhandel bij interlandelijke adopties, geenszins is opgelost;

verzoekt de Nederlandse regering, en de heer Timmermans tot een fatsoenlijke oplossing te komen van zowel de zaak als voor de persoon in kwestie en de Kamer hierover voor 25 oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

kst-21501-20-1471 ISSN 0921 – 7371 ‘s-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-20, nr. 1471