Open Brief aan de Burgemeester van Zwolle over Tony Holten

Van: United Adoptees International <[email protected]>
Date: ma 15 jun. 2020 14:15
Subject: Tomy Holten
To: <[email protected]>

Geachte heer Snijders,

Wij zijn een stichting die opkomt voor de belangen van geadopteerden. Gesprekspartner van de overheid.

Nu worden ons vanuit diverse kanten vragen gesteld omtrent het overlijden van Tomy Holten en de rol van de politie. Wij kunnen ons voorstellen dat wij niet de eerste zijn die om informatie vragen, wellicht is er inmiddels een standaard informatie set omtrent deze gebeurtenis samengesteld. Als deze er is, kunnen wij deze van u ontvangen ?

Wij hebben de volgende vragen:

1)      Is er volgens het politierapport/autopsierapport causaal verband tussen het politieoptreden en het overlijden

2)      Heeft u als burgemeester, als eindverantwoordelijke voor de openbare orde, een onderzoek ingesteld

3)      Is het voorval destijds behandeld in de gemeenteraad

4)      Wat is het standpunt van de politie

5)      Hebben er in het verleden eerder voorvallen tussen Tomy Holten en de politie plaatsgevonden

Is het politierapport beschikbaar, kunnen wij s.v.p. een afschrift krijgen ?

Daarnaast hebben wij vernomen dat er mogelijk een BLM demonstratie plaats gaat vinden in Zwolle op 20 juni 2020. Is het al bekend of deze doorgang zal vinden ?

Zoals u ziet, zitten wij met een aantal vragen. Kunt u ons inzicht verschaffen?

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij.

Een hartelijke groet,
Namens het UAI bestuur,
Chamila Seppenwoolde
Voorzitter