Staat niet aansprakelijk voor ‘verjaarde’ illegale adoptie uit Sri Lanka

Bron: Het Parool

De Nederlandse Staat is niet aansprakelijk voor gesjoemel bij de adoptie van Dilani Butink (26) uit Sri Lanka. De frauduleuze praktijken rond haar adoptie in 1992 zijn verjaard. En het is onmogelijk om vast te stellen of sprake is geweest van illegale adoptie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald.

Het Parool9 september 2020, 11:53

Butink spande een rechtszaak aan, omdat ze vindt dat de staat en stichting Kind en Toekomst, die haar adoptie in 1992 regelde, ernstige fouten hebben gemaakt. Het bemiddelingsbureau heeft niet onderzocht of de gegevens van de biologische ouders klopten en of ze haar vrijwillig ter adoptie hebben afgestaan.

Haar geboorte is in Sri Lanka nergens geregistreerd. Uit onderzoek blijkt dat haar geboortepapieren zijn vervalst. Daardoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen. “De rechtbank kan niet vaststellen of haar adoptiepapieren ondeugdelijk zijn,” aldus de rechter in het vonnis. “Evenmin of ze slachtoffer is van illegale adoptiepraktijken. We weten het niet.’’

Butinks Nederlandse adoptieouders reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kindje op te halen. Dat bleek niet beschikbaar te zijn. Een tussenpersoon zorgde er daarna binnen korte tijd voor dat Butink geadopteerd kon worden. Zij was toen pas enkele dagen oud.

De staat heeft volgens Butink verzuimd te controleren of stichting Kind en Toekomst aan de eisen van de Nederlandse adoptiewet voldeed. “Ik wil erkenning van de misstanden,” zei ze in mei voor de rechtbank.

Verruild en verhandeld
Haar advocaat Lisa-Marie Komp stelde dat het ‘business’ was in Sri Lanka. Geld verdienen stond centraal bij adopties. “Dilani is verruild en verhandeld als een product.’’ Stichting Kind en Toekomst ontkent dat sprake is geweest van illegale adoptie. Toenmalig directeur Bertie Treur zei voor de rechtbank naar eer en geweten te hebben gehandeld. “Ik herken me niet in de verwijten. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik bezig was voor de kinderen. Ik dacht zorgvuldig te hebben gehandeld.’’

Butink eiste dat de staat ter compensatie helpt bij het opzetten van een dna-databank, zodat zij en andere illegaal geadopteerden uit Sri Lanka kunnen proberen hun biologische familie te vinden. De rechtbank gaat die vorderingen niet inhoudelijk beoordelen omdat ze, net als de staat, vindt dat dat de feiten verjaard zijn. In deze zaak kan geen uitzondering gemaakt worden op de verjaringstermijn van 20 jaar.

Bovendien vindt de rechtbank dat Butink eerder op de hoogte had kunnen zijn van mogelijk illegale praktijken en een zaak kunnen aanspannen. Ze kwam er tijdens een reis naar Sri Lanka in 2015 achter dat haar geboortepapieren niet klopten. Bovendien was er al eerder gepubliceerd over adoptiefraude in het buitenland.

De uitspraak is een klap in het gezicht van geadopteerden. Ook andere slachtoffers van illegale adoptie uit Sri Lanka, Brazilië, Bangladesh en Indonesië zijn bezig met procedures tegen de staat.

Schrijnend
Belangenorganisatie United Adoptees International is teleurgesteld over de uitspraak. “Om op dit onderwerp verjaring toe te passen is schrijnend,” zegt voorzitter Chamila Seppenwoolde. “Het gaat niet om een auto-ongeluk, maar om de schending van mensenrechten. Daar moet je een uitzondering voor maken. Zo kan kan de staat alles in de doofpot stoppen.’’

Seppenwoolde vindt het te gemakkelijk gezegd dat Butink eerder aan de bel had moeten trekken. “Ik vraag me af of de rechtbank bewust is van de impact. Geadopteerden gaan vaak rond hun dertigste op zoek. Dan vindt identiteitsvorming plaats en gaan dit soort vragen spelen. Dat de rechtbank zegt dat Dilani een rechtszaak had moeten starten toen ze er in 2015 achterkwam is te gemakkelijk. Dat is niet het eerste waar je aan denkt.’’