SP en GroenLinks kritisch op nieuwe subsidieregeling onder geadopteerden

Source: https://www.bnnvara.nl

14 oktober 2020

GroenLinks en SP vinden dat er gebrek aan hulp is bij de zoektocht van geadopteerden naar hun verleden. Ze zijn kritisch over de 1,2 miljoen euro en de verdeling daarvan die minister Dekker van Rechtsbescherming gisteren bekendmaakte. Kamerleden Van Nispen (SP) en Van den Berge (GroenLinks) stellen Kamervragen aan de minister nadat Zembla naar buiten bracht dat belangenorganisaties voor buitenlandse geadopteerden in Nederland zeer ontevreden en teleurgesteld zijn over de subsidieverdeling.

Minister Dekker liet vorig jaar weten dat hij met een subsidie van 1,2 miljoen euro zoveel mogelijk geadopteerden wil helpen om hun biologische familie te traceren. Aanleiding hiervoor is onder meer het Adoptiebedrog-drieluik van Zembla uit 2017 en 2018. In deze uitzendingen toont Zembla aan dat in de jaren 70, 80 en 90 op grote schaal is gefraudeerd met de dossiers van adoptiekinderen uit Sri Lanka, Indonesië en Colombia.

Het geld was aanvankelijk bedoeld voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun afstamming in hun land van herkomst. Maar de subsidie gaat nu naar de inrichting van een centraal informatiepunt en niet naar individuele zoektochten. Ook wordt het geld besteed aan belangenorganisaties die websites willen opzetten, lotgenotenbijeenkomsten willen organiseren en voorlichting willen geven. “Dat doen we allemaal al. Het voelt als een soort zoethoudertje,” vertelt Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International (UAI) aan Zembla.

‘Hoeveel geld is er nodig?’

De Kamerleden willen opheldering van de minister: “Was het doel van deze subsidie niet aanvankelijk om zoveel mogelijk geadopteerden te helpen die op zoek zijn naar hun biologische familie in het land van herkomst?” Ook willen ze weten hoeveel geld er precies nodig zou zijn “om geadopteerden, dan wel belangenorganisaties, financieel bij te staan in hun rootszoektochten.”

SP en GroenLinks vragen zich af of het geld wel echt ten goede komt aan de geadopteerden. “En zo ja, hoe weet u dat zo zeker, gelet op de onvrede die er nu kennelijk over bestaat en het vertrouwen dat is gedaald?”

Marcia Engel van stichting Plan Angel vertelde aan Zembla dat haar vertrouwen “tot een nulpunt is gedaald. Alle informatie die op het centrale punt moet komen, is afkomstig van ons, van de belangenorganisaties. Maar wij krijgen er niets voor betaald en moeten wel informatie leveren?” Via haar stichting helpt zij inmiddels al twaalf jaar geadopteerden uit Colombia met het zoeken naar hun biologische familie.

Commissie-Joustra
Wat er, naast de subsidie van 1,2 miljoen, aan andere maatregelen wordt getroffen voor geadopteerden, laat het ministerie afhangen van de conclusies van de Commissie-Joustra. Die onderzoekt momenteel, in opdracht van minister Dekker, de ‘feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij’.

Ook daar stellen SP en GroenLinks vragen bij. “Waarom hangt het verdere verloop van de subsidie af van de uitkomsten van de Commissie-Joustra? Het recht van mensen te weten waar ze vandaan komen zou toch los moeten staan van de vraag naar rol en verantwoordelijkheden bij adopties uit het verleden?”

Overigens erkende minister Dekker gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer dat “sommige organisaties teleurgesteld zijn over het tempo van de voortgang”. Hij stelde opnieuw dat “de financiële impuls niet gericht is op de bekostiging van individuele zoektochten, maar op de versterking van het ondersteuningsaanbod.”

Lees hier de Kamervragen:

Kamervragen SP en GroenLinks aan minister Dekker