Adoptie-industrie stimuleert kinderhandel 

Source: Doorbraak.eu

Adoptie van kinderen is uitgegroeid tot een bedrijfstak waarin veel geld wordt verdiend. De vraag naar kinderen in het rijke Westen bepaalt het aanbod ervan in het arme Zuiden, waardoor neo-koloniale machtsverhoudingen worden versterkt. Belangenorganisaties van geadopteerden verzetten zich tegen de verkoop en roof van kinderen onder het mom van adoptie.

…/…

Ook in Nederland bestaat er een belangenorganisatie van geadopteerden, de United Adoptees International (UAI). “We moeten af van het idee dat adoptie heilig is”, aldus UAI-oprichter en -voorzitter Hilbrand Westra. “Een boeiende vraag is waarom de westerse wereld zich bij dit onderwerp als slachtoffer gedraagt en niet als dader.” Volgens hem moet het ongeremde paternalisme rond geadopteerden bestreden worden. “Wie zegt dat een kind hier meer kansen heeft? Dat is jouw perspectief. Maar het gaat erom hoe een geadopteerde dat innerlijk ervaart. Op mijn manier zou ik het daar ook goed gedaan hebben. Misschien was ik gestorven als een arm kind. Dat zou kunnen, ja.” In zijn opvoeding werd hij tot witte Nederlander gemaakt, en dat bracht hem aan het twijfelen. “Ik wilde graag doorgaan voor een blanke Nederlandse of liever nog Friese jongen. Maar dat ben ik niet, ik ben een Aziaat die is gedeporteerd naar een racistisch westers land.” UAI heeft het tij tegen, want in Nederland is weinig ruimte voor kritiek op adoptie. De adoptielobby streeft juist naar versoepeling van de regels. Bovendien krijgt de UAI veel agressie over zich heen per mail en telefoon.