Misstanden in adoptie | De Nieuwe Maan (VIDEO)

Onlangs onthulde het tv-programma Zembla een grootschalige babyhandel in Sri Lanka. Van de duizenden baby’s die in de jaren tachtig vanuit Sri Lanka naar Nederland zijn geadopteerd, blijken de papieren op grote schaal te zijn vervalst. Een klap in het gezicht van geadopteerden. Zij willen weten wat hun werkelijke achtergrond is. En eisen hulp van de overheid. Aan tafel een gesprek met Chamilla Seppenwoolde (bestuurslid van de United Adoptees Internationaal), René Hoksbergen (Emeritus hoogleraar adoptie aan de Universiteit Utrecht) en Amanda Janssen, met een persoonlijk verhaal.