Categorie: Blog

STATEMENT UAI BESTUUR TEN AANZIEN VAN TERRE DES HOMMES

Het bestuur van UAI heeft als onafhankelijke overkoepelende organisatie besloten geen deel te nemen aan eventuele gesprekken bij TdH inzake Bangladesh. Omdat UAI haar onafhankelijkheid wil blijven waarborgen met betrekking tot het zoeken in Bangladesh en de plaatsgevonden misstanden, ziet zij hierin geen rol voor de UAI weggelegd.

(English) ENQUÊTE CBS

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.

Het Haagse Adoptie Verdrag vs Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK)

Wij krijgen regelmatig het verzoek het subsidiariteitprincipe uit te leggen, vandaar dat wij in deze publicatie  uw aandacht vragen voor het subsidiariteitprincipe binnen Het Haags Adoptieverdrag en Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het kind (IVRK). Als deze verdragen grondig bestudeerd worden, valt er een enorm verschil in de uitleg van het subsidiariteitsbeginsel op. Het… Lees meer »

Interlandelijke adoptie: Sturingsmodellen en ontkenning

In deze publicatie vragen wij uw aandacht voor het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uit 2016. De minister heeft het advies helaas terzijde gelegd. Tijdens het algemeen overleg van 24 januari 2019 werden er door de aanwezige parlementariërs echter nog steeds vragen gesteld over het rapport aan de minister. Men is… Lees meer »

Miljoenensubsidie voor adoptiekinderen om familie mee op te sporen

bron: https://nos.nl/nieuwsuur   Machteld Veen Redacteur Nieuwsuur Nederlandse geadopteerden krijgen een financiële bijdrage van 1,2 miljoen euro om biologische familie op te sporen. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Justitie aan belangenorganisaties voor geadopteerden, in handen van Nieuwsuur. Zij vragen al jaren om geld om zoektochten uit te kunnen voeren in landen waar de adoptiekinderen… Lees meer »

Brief aan de Tweede Kamer over financiële ondersteuning en rol FIOM

Naar aanleiding van het aanbod van minister Dekker tijdens het algemeen overleg van 24 januari 2019 om belangenorganisaties financieel te ondersteunen bij zoektochten naar familie van geadopteerden, is er een gezamenlijk plan ingediend, ondertekend door 20 belangenorganisaties waaronder belangenorganisaties van adoptieouders en afstandmoeders. In dit plan benoemen wij gezamenlijk de beperkingen van het huidige ondersteuningsaanbod… Lees meer »