STATEMENT UAI BESTUUR TEN AANZIEN VAN TERRE DES HOMMES

Het bestuur van UAI heeft als onafhankelijke overkoepelende organisatie besloten geen deel te nemen aan eventuele gesprekken bij TdH inzake Bangladesh.

Omdat UAI haar onafhankelijkheid wil blijven waarborgen met betrekking tot het zoeken in Bangladesh en de plaatsgevonden misstanden, ziet zij hierin geen rol voor de UAI weggelegd.